Wystawa o kulturze studenckiej na UG w Bibliotece Manhattan

Wystawa Muzeum UG w Bibliotece Manhattan

Od początku lipca do końca sierpnia wystawa poświęcona kulturze studenckiej na UG "Nie chałtura, lecz kultura" gości w progach Biblioteki Manhattan. Zachęcamy do jej obejrzenia w drodze po wakacyjne lektury, a także do pozostawienia swego wspomnienia lub opinii na ostatniej tablicy wystawy!

Poznacie przekrój twórczości, artystów oraz organizacji związanych z kulturą studencką na Uniwersytet Gdański do czasów transformacji ustrojowej i doświadczycie historii o najbardziej charakterystycznych przejawach działalności studenckiej. 
 

Godziny dostępności wystawy:
poniedziałęk - sobota 8.00-21.00

Biblioteka Manhattan, filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
Galeria Manhattan, II piętro
Aleja Grunwaldzka 82
Gdańsk 

_______

Organizator: Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
Autorki: Marta Szaszkiewicz, Magdalena Jaszcza
Opracowanie graficzne: Magdalena Jaszcza
Redakcja tekstu: Joanna Kamień
Korekta: Agnieszka Kołwzan
Tłumaczenie na j. angielski: David Malcolm