Wystawa "Pionierki. Badaczki. Liderki..." z Nagrodą Uczelni Fahrenheita!!

Nagroda Uczelni Fahrenheita w wysokości 9.000,00 zł brutto została przyznana pomysłodawczyniom Wystawy: Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki!

Projekt zakładał prezentację szerokiemu gronu odbiorców przekroju działalności naukowej badaczek związanej z Uczelniami Fahrenheita oraz ich wkładu w kształtowanie nauki gdańskiej. To pierwsza próba podjęcia tego tematu w gdańskim środowisku akademickim i poza nim. Wystawa jest prezentowana kolejno na gdańskich uczelniach wyższych, a towarzyszy jej cykl paneli dyskusyjnych z udziałem badaczek. Intencją organizatorek była inkluzywność wystawy oraz debat. Zadbano o audiodeskrypcję przeznaczoną dla osób niedowidzących oraz tłumaczenie wystawy na j. angielski. 

W organizację projektu zaangażowały się jednostki Uczelni Fahrenheita oraz instytucja samorządowa: Muzeum UG, Muzeum GUMed, Sekcja Historyczna Biblioteki PG, Muzeum Nauki Gdańskiej, Działy Promocji GUMed i PG oraz Zespół Prasowy UG. Wszystkie te działania przyczyniły się do wzajemnego poznania i zacieśnienia kooperacji pomiędzy jednostkami i pracownikami.

Nagroda Uczelni Fahrenheita przyznawana jest raz w roku za innowacyjne działania zrealizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej. Kapituła konkursowa zwróciła szczególną uwagę na wpływ, oddziaływanie i zaangażowanie członków społeczności akademickich Uczelni Fahrenheita już na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Uroczyste wręczenie nastąpi podczas tegorocznego Pikniku Nauki Fahrenheita 28 maja w Hevelianum.

Organizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Nauki Gdańskiej – Oddział Muzeum Gdańska
Patronat: Uczelnie Fahrenheita
Współpraca: MINDtheGEPs


Autorki tekstów i koncepcji wystawy:
Dr Ewa Bojaruniec- Król (MG)

Monika Głowińska (MG)
Magdalena Jaszcza (UG)
Dr Anna Lepacka (PG)
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska (UG)
Prof. dr hab. Beata Możejko (UG)
Magdalena Nieczuja-Goniszewska (UG)
Marta Szaszkiewicz (UG)
Barbara Ząbczyk-Chmielewska (PG)

Współpraca:
dr n. med. Marek Bukowski (GUMed)

Redakcja językowa:
Magdalena Nieczuja-Goniszewska (UG)

Tłumaczenie na język angielski:
Dorota Powirska (MG)

Projekt graficzny:           
Alan Stocki (UG)

 

Więcej informacji:

https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/final-bez-przegranych

https://ug.edu.pl/news/pl/4793/glowna-nagroda-uczelni-fahrenheita-dla-projektu-pionierki-badaczki-liderki-kobiety-gdanskiej-nauki