O Muzeum

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (MUG) to nowoutworzona w 2018 r. ogólnouczelniana jednostka, której nadrzędnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnienie przedmiotów związanych z historią i kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz historią nauki.
Założenie MUG wpisuje się bezpośrednio w program obchodów 50-lecia istnienia największej na Pomorzu uczelni, jakim jest Uniwersytet Gdański. Powstał on w 1970 r. z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (WSE) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (WSP), których początki sięgają lat 1945-1946.


Przyszła wystawa stała będzie składała się zasadniczo z dwóch części.

Pierwsza poświęcona będzie historii i tradycji zarówno WSE oraz WSP, jak i samego Uniwersytetu Gdańskiego na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Obok artefaktów, ikonografii oraz materiałów audiowizualnych dotyczących genezy uczelni, jej władz, kadry i działalności naukowej czy wreszcie infrastruktury, będą poruszone także kwestie związane m. in. z kulturą studencką czy życiem codziennym akademików. Narracja o losach uczelni będzie przedstawiona w szerszym kontekście rozwoju życia politycznego, naukowego oraz akademickiego powojennej Polski.

Druga część wystawy – w założeniu obszerniejsza, a także o strukturze modułowej, która będzie podlegała ewolucji – będzie koncentrować się na zachowaniu i upowszechnieniu najnowszego dziedzictwa nauki (Recent Heritage of Science). Innymi słowy, MUG ma stać się strażnikiem pamięci nie tylko akademickiej (tj. o uczelniach, na podstawie których powstał Uniwersytet Gdański, oraz o nim samym), ale także swoistym (i siłą rzeczy interdyscyplinarnym) muzeum nauki, ze szczególnym uwzględnieniem badań i osiągnięć środowiska naukowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Obok prac nad wystawą stałą, realizowane są tematyczne wystawy czasowe. 

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego