Publikacje

Szaszkiewicz Marta, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego – kim jesteśmy? [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 5/2021, s. 78-79

Jaszcza Magdalena,  Uniwersytecki epizod dziejów pałacu w Leźnie [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2021, s. 68-69

Jaszcza Magdalena, Wystawa czasowa „Droga do Uniwersytetu. Uniwersytet Gdański i jego poprzedniczki 1945–1970” [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/2021, s. 48

Szaszkiewicz Marta, Historia logo Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/2021, s. 45-47

Szaszkiewicz Marta, O pierwszych insygniach w Wyższej Szkole Ekonomicznej [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2021, s. 78-80

Szaszkiewicz Marta"Afganistan 77”. O pierwszej naukowej wyprawie studentów geografii Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1/2021, s. 32-33