Publikacje

Szaszkiewicz Marta, Narodziny kampusu uniwersyteckiego w Oliwie [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego,
nr 2/2019, s. 24-25

Daniluk Jan, Do trzech razy sztuka [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego,
nr 1/2019, s. 51