Zbiory

Plakat Zrzeszenia Studentów Polskich zapowiadający inaugurację nowego roku akademickiego na uczelni powstałej z połączenia WSP i WSE, 1970 r. Autor: Tadeusz Rupiewicz (ACK "Alternator")

Zbiory Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego dotyczą przede wszystkim Uniwersytetu Gdańskiego i jego dwóch poprzedniczek: Wyższej Szkoły Handlu Morskiego/Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, ale również historii nauki na Pomorzu. 

Są to m.in. zbiory oceanograficzne, sportowe, przyrodnicze, techniczne, instrumenty naukowe, numizmaty, fotografie, kroniki, insygnia władzy jak również zbiory prywatne. 

Zachęcamy do regularnego zaglądania do galerii zdjęć  oraz do dzielenia się pamiątkami i historiami związanymi z naszą uczelnią.