V Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych pt. "Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki"

W dniach 22-23 listopada 2020 roku odbyła się kolejna konferencję naukowa pt.: „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki” organizowana przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.

Po raz kolejny Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego było współorganizatorem tego wydarzenia.
Ponadto Pani mgr Marta Szaszkiewicz moderowała panel pt. Gromadzić wiedzę – badanie i uczenie się na kolekcjach uczelnianych”.

Celem konferencji było upowszechnianie historii polskiej nauki i dziedzictwa akademickiego a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań dotyczących historii nauki i dziedzictwa akademickiego jak również wymiana doświadczeń miedzy polskimi jednostkami uczelnianymi zajmującymi się dziedzictwem akademickim.

Program konferencji

Więcej informacji

Współorganizatorzy:
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Patroni honorowi: 
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie