PROJEKT NAUKOWO - BADAWCZY „Zatrzymane w kadrze, utrwalone w słowie”

Projekt realizowany od marca 2019 przez Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej UG dotyczy dziedzictwa akademickiego, skupionego wokół utrwalenia pamięci o Uniwersytecie Gdańskim jednocześnie wpisując się w działania związane ze świętowaniem 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.
 

Badania terenowe w pierwszej odsłonie projektu  realizowane przez adeptów gdańskiej etnologii skupiły się wokół wspomnień długoletnich oraz emerytowanych nienaukowych pracowników UG o ich miejscu pracy – Uniwersytecie. Praca tych osób m.in. szatniarzy, portierów, pracowników technicznych itp. pozostaje niezauważana, a stanowi podwalinę sprawnego funkcjonowania instytucji oraz dobrych relacji w ramach społeczności akademickiej.


Pamięć ta zostaje utrwalona „w kadrze” – metodą fotografii tradycyjnej tzw. „otworkowej” oraz „w słowie”
w relacjach pracowników. Wspomnienia tych osób stanowią nową perspektywę i dostarczają cennego materiału, który jest uzupełnieniem historii uniwersytetu.

 

Pilotażowa część projektu obejmowała: 

  • badania terenowe realizowane przez studentów w ramach zajęć „Warsztaty terenowe” oraz „Muzealnictwo”
    w pierwszej odsłonie projektu dotyczyły najstarszego budynku UG na campusie czyli Wydziału Historycznego oraz Stacji Morskiej w Helu - najdalej położonej placówki naukowej UG. 
  • warsztaty fotografii otworkowej dla adeptów Etnologii Gdańskiej (m.in. przygotowanie własnych aparatów
    z puszek po herbatach, nauka robienia nimi zdjęć, określania czasu naświetlenia, nauka wywoływania zdjęć)
  •  sesje fotograficzne w wybranych placówkach i rozmowy z długoletnimi pracownikami
  • opracowanie wyników od strony naukowej i artystycznej

 

Realizacja projektu: 
mgr Marta Szaszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego)
dr Katarzyna Linda-Grycza (Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego) 
mgr Sylwia Pietrowiak 

 

elżbietańska
Budynek Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Elżbietańskiej - Dom Opatów Pelplińskich.
Fot. Katarzyna Linda-Grycza, Sylwia Pietrowiak