Nasz pracownik w Zarządzie Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

Niezwykle miło jest nam poinformować, iż 1 lipca 2020 roku podczas Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Sekretarzem Zarządu SMU na kolejną kadencję (2020-2023) została Pani Marta Szaszkiewicz - pracownik Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH

  • dr hab. Hubert Kowalski (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) – prezes
  • dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – wiceprezes
  • dr Magdalena Muskała (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes
  • dr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes
  • mgr Joanna Ślaga, (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – wiceprezes
  • mgr Marta Szaszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego) – sekretarz
  • dr Natalia Bahlawan (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – skarbnik