Święto Uniwersytetu Gdańskiego

Otwarcie roku jubileuszowego 50-lecia UG.

Informacja prasowa

Z historii UG: 
20 marca 1970 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenia o powołaniu do życia Uniwersytetu Gdańskiego.
Był to drugi, nowy uniwersytet założony w Polsce po zakończeniu II wojny światowej.

Prof. dr hab. Janusz Sokołowski, pierwszy rektor Uniwersytetu Gdańskiego, 1973 r.
(zbiory Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego).