Święto Uniwersytetu Gdańskiego

Dokładnie 49 lat temu - 20 marca 1970 roku powołanie Uniwersytetu Gdańskiego stało się faktem. Tego dnia zapadła decyzja Rady Ministrów PRL o utworzeniu naszej uczelni. 

Przypominamy, że Uniwersytet Gdański powstał z połączenia dwóch poprzedniczek Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (WSE) 
i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (WSP).

Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się
1 października 1970 roku w Teatrze Wybrzeże. 
Pierwszym rektorem UG został prof. dr hab. Janusz Sokołowski.