Drugi tom cyklu Uniwersytet Gdański – struktury, postacie, wydarzenia pod redakcją Dominika Bienia

Ukazał się drugi tom cyklu Uniwersytet Gdański – struktury, postacie,wydarzenia pod redakcją Dominika Bienia.

Bodźcem do powstania niniejszego zbioru był konkurs na wspomnienia o Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wyższej Szkole Ekonomicznej i Uniwersytecie Gdańskim oraz planowana na marzec 2020 r. konferencja „Uniwersytet Gdański i jego historia". Nadesłane teksty zawierają wspomnienia i wywiady z absolwentami oraz pracownikami tych trzech uczelni oraz prezentują poszczególne jednostki UG.

W pierwszym tomie znalazły się artykuły o charakterze popularnonaukowym, wspomnienia i wywiady, drugi tom mieści z kolei teksty opatrzone aparatem naukowym. W założeniu obydwa tomy stanowią początek cyklu, a jego kolejne części będą się ukazywać po planowanych na następne lata konferencjach, których tematem wiodącym ma być Uniwersytet Gdański.

W niniejszej monografii autorzy rozważają, jak Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego stało się prekursorem orientalistyki i azjoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim (Zbigniew Landowski), przyglądają się procesowi kształtowania polityki informacyjnej i wizerunku uczelni (Beata Czechowska-Derkacz), czy zgłębiają historię Wydziału Nauk Społecznych (Tadeusz Dmochowski) i Instytutu Pedagogiki (Romuald Grzybowski).

Autorami tekstów są nie tylko doświadczeni badacze, przedstawiciele władz poszczególnych jednostek, ale także m.in. młodzi naukowcy, dawni studenci i pracownicy. Otwarta koncepcja publikacji ma zachęcić przedstawicieli różnych grup, bez względu na ich wiek czy status w hierarchii akademickiej, do udziału w tworzeniu kolejnych tomów cyklu, a jedynym wymogiem stawianym autorom jest obecność Uniwersytetu Gdańskiego na kartach ich tekstów.