Wyniki Plebiscytu Archiwalne Źródło Roku 2021

Bardzo dziękujemy Państwu za każdy oddany głos w Plebiscycie na Archiwalne Źródło Roku. Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w kategorii przełomowe wydarzenie. Cieszymy się, że indeks ilustrujący rozpoczęcie działalności Uniwersytetu Gdańskiego został doceniony przez Państwa oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

 

Kategoria 1. Źródło archiwalne dokumentujące najbardziej przełomowe wydarzenia:

  1. I miejsce i tytuł GRAND PRIX – Indeks pierwszego studenta Uniwersytetu Gdańskiego – Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. II miejsce – Oświadczenie przedstawicieli służby zdrowia zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” – Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  3. III miejsce – Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 września 1946 roku w sprawie otwarcia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku – Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kategoria 2. Źródło archiwalne o największych walorach estetycznych i artystycznych:

  1. I miejsce i tytuł GRAND PRIX – Dyplom okolicznościowy zawierający menu uroczystego śniadania wydanego w związku z wizytą cesarza Wilhelma II Hohenzollerna w Malborku – Archiwum Państwowe w Malborku.
  2. II miejsce – Aktorzy Teatrzyku „Rąk Co to” – Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
  3. III miejsce ex aequo:

Kategoria 3. Najciekawsze, najbardziej zaskakujące źródło archiwalne (tzw. curiosum):

  1. I miejsce i tytuł GRAND PRIX – Pewien istotny fragment zbioru zdarzeń minionego 100-lecia w symetrycznym zapisie wg nowej rachuby czasu” – Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. II miejsce – Odręcznie wykonane karty do gry z Sierpnia 1980 roku wykonane w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni – Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
  3. III miejsce – Księga metrykalna z wpisem chrztu Marii Rozalii Jacobi – Archiwum Archidiecezjalne w Gdańsku-Oliwie.