UGryź Kampus z Muzeum UG. 21-22 kwietnia Piknik Klimat dla Nauki

Projekt mapy: Magdalena Jaszcza (Muzeum UG)

W dniach 21-22 kwietnia na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się piknik naukowy pod hasłem „Klimat dla nauki”. To odpowiedni czas by doświadczyć czym może być nauka, jak również jest to idealny moment do poznawania naszego kampusu. Chcemy Wam w tej kwestii pomóc!

Na naszym stoisku znajdziecie ulotki z grą terenową „UGryź kampus”, które wskażą Wam mniej oczywiste miejsca w przestrzeni uniwersytetu. Odwiedź budynki naszych wydziałów i znajdź zaznaczone na mapie obiekty. Niczym Sherlock Holmes, metodą od szczegółu do ogółu, poznaj Uniwersytet Gdański.

Dodatkowo mamy coś dla zaciekawionych folklorem słowiańskim! W czwartek 21 kwietnia o godzinie 11:00 w ramach Dni Otwartych Wydziału Historycznego, Marta Szaszkiewicz – dyrektorka Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, wygłosi wykład pt. „Słowiański bestiariusz: Kołkiem czy czosnkiem? O sprawdzonych metodach walki z demonami”.

Nieistotne, czy posiadasz problem z istotami demonicznymi na co dzień czy nie – zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Więcej informacji:

Piknik Naukowy vol.2 - Klimat dla Nauki! 21-22 kwietnia 2022

Dni Otwarte Wydziału Historycznego UG