Debata "Różne i równe. Kobiety w nauce" 27 III 2023 r.

Zapraszamy na debatę „Różne i równe. Kobiety w nauce”. Spotkajmy się w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 27 marca o 17:00.

W debacie wezmą udział:

  • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka (Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ekonomiczny UG)
  • prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, UG)
  • dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG (Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych UG)
  • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Gdański)

Moderatorem debaty będzie dr Maciej Goniszewski, kierownik Radio UG MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie.

To kolejne z wydarzeń towarzyszących wystawie „Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki", zorganizowanej przez Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Nauki Gdańskiej - Muzeum Gdańska. Obecnie wystawa prezentowana jest na terenie Gdański Uniwersytet Medyczny.

Debata jest również częścią kampanii „Różni i Równi / Diverse & Equal” poświęconej szeroko rozumianej równości i równemu traktowaniu.