Tworzenie wystawy stałej Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego

Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia wystawy stałej Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zostały wykonane najważniejsze prace budowlane. Dzięki wykuciu ścian w istniejących pomieszczeniach uzyskaliśmy przestrzenie pod wystawę stałą oraz wystawy czasowe – łącznie blisko 140 metrów kwadratowych, gdzie już wkrótce będziemy mogli przybliżać Wam opowieść o dziejach Uniwersytet Gdański i ludziach go tworzących.

Przed nami kolejny etap związany z budową scenografii zaprojektowanej przez Grupa GDYBY

Już nie możemy doczekać się efektu końcowego!

Projekt "Rewitalizacja budynków Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanych przy ulicy Bielańskiej 5 w Gdańsku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

____

We are currently preparing a permanent exhibition of the University of Gdańsk Museum.

The most important construction works were made over a past few months. We adapted a 140 square meters area by tearing down the walls in the existing rooms for permanent and temporary exhibitions, where we will soon be able to present you the history of the University of Gdańsk and people who create it.

The next stage is building a scenography designed by Grupa GDYBY.

We just can't wait for the final effect!

"The Revitalization of the buildings of the University of Gdańsk at Bielańska 5 in Gdańsk" project is cofinanced by the European Regional Development Fund as a part of Regional Operational Program of the Pomeranian Voivodeship for 2014-2020.