IV Konferencja Naukowa pt. "Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych"

25 października zakończyła się trzydniowa IV Konferencja Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych pt. "Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych"

Tegoroczna debata toczyła się wokół kwestii integracji pomiędzy muzeami i kolekcjami akademickimi a samymi uczelniami wyższymi, ich infrastrukturą oraz zapleczem naukowym, tworzenia sieci powiązań sprzyjających realizacji projektów badawczych i angażowaniu historycznych zbiorów w działalności dydaktycznej i upowszechniającej naukę oraz znaczeniu muzeów i kolekcji uczelnianych dla społeczności lokalnych.

To bardzo istotne kwestie, szczególnie w obliczu zmian z jakimi musiały się już zmierzyć polskie uczelnie wyższe, a także w związku z ogromną dynamiką procesów zarządzania i rynku naukowego.

Wydarzenie kierowane było do pracowników muzeów, opiekunów kolekcji znajdujących się w ramach polskich uczelni wyższych oraz kadr zarządzających. W programie konferencji poza wystąpieniami i dyskusją, zaplanowano warsztaty i szkolenia. Jest nam niezwykle miło, że mogliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych i Politechniką Gdańską współorganizować tak doniosłe wydarzenie!

Podczas konferencji oprócz prowadzenia panelu i szkolenia zaprezentowaliśmy projekt "Zatrzymane w kadrze, utrwalone w słowie", który jest efektem współpracy z Zakładem Etnologii i Antropologii Kulturowej UG.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Miasto Gdańsk,
Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii UG
Wydział Historyczny UG
Gdański Uniwersytet Medyczny
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Muzeum Gdańska
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
„Spotkania z Zabytkami”
muzealnictwo.com
Forum Akademickie
Gazeta Uniwersytecka
Gazeta GUMed

Program konferencji

Więcej informacji

Fot. Łukasz Kamiński